Kompetencje społeczne są czymś, co powinno być kształtowane jak najwcześniej. Odpowiedni kontakt z drugim człowiekiem, komunikaty werbalne i niewerbalne, rzutują na relacje z ludźmi, na sukcesy i porażki. Część nas rodzi się z pewnymi umiejętnościami, część nie. „Umiejętności społeczne twojego dziecka” Faye De Muyshondt to książka, która w przyjazny sposób pomoże kształtować je w waszych dzieciach.

Autorka poradnika jest specjalistką w dziedzinie kontaktów społecznych, prowadzi wiele warsztatów i kursów dla dzieci, które pozwalają im zdobyć przyjaciół i radzić sobie w wielu sytuacjach. Jej zdaniem umiejętności społeczne są ważniejsze od innych zdolności, a ich odpowiednie ukształtowanie wpływa na wzrost pewności siebie i niezależności.

10 książkowych lekcji

Po wstępie, w którym dowiadujemy się o genezie powstania książki i tego jak z niej korzystać, znajdują się rozdziały poruszające różne płaszczyzny z obszaru kontaktów społecznych. Rozpoczynamy od pierwszego wrażenia, na które zawsze mamy tak niewiele czasu. Z udziałem scenek prezentowane są różne postawy, sposoby przywitania, podania ręki, a następnie ćwiczenia prowadzone z dziećmi. Po nich jest powtórka i cele wykonanych zadań, a całość spostrzeżeń i efektów notuje się do specjalnie przygotowanego dzienniczka.

Podobnie skonstruowane zostały pozostałe rozdziały: wstęp, omówienie, ćwiczenia, powtórka. Po pierwszym wrażeniu są następne lekcje. Wśród nich jest poruszanie się w internecie, odpowiednie formułowanie zwrotów, dalej są rozmowy telefoniczne, przyjaźń i sytuacje niezręczne, zachowanie przy stole i wiele, wiele innych.

„Być może wydaje ci się, że tego rodzaju umiejętności nie przychodzą twojemu dziecku naturalnie. W porządku. Umiejętność interakcji społecznej i zdolność dobrej komunikacji nie są instynktowne dla wielu dzieci. Jednak kiedy się ich naucza, a ponadto wzmacnia się ich znajomość poprzez powtarzanie i praktykę, mogą stać się naturalną częścią życia codziennego każdego dziecka”.

Książka (nie) tylko dla dzieci

Poradnik został stworzony przede wszystkim z myślą o dzieciach szkolnych, które potrafią czytać i pisać, korzystają z komputera i telefonu. Jednak część ćwiczeń bez problemu można przeprowadzić z młodszymi dziećmi. Podczas zagłębiania się w książkę wiele mogą wynieść także rodzice i opiekunowie. Wtedy, kiedy będą ćwiczyli z najmłodszymi, sami także będą rozwijali swoje kompetencje i mogą zauważyć poprawę w relacjach ze swoim otoczeniem. Każdy pojedynczy rozdział może wnieść coś ciekawego i pożytecznego.


Za książkę do recenzji dziękujemy: