Stefan Meissner

„Emigranci. Wyzwania wolności” – powojenne wspomnienia Stefana Tadeusza Meissnera

Książek o II wojnie światowej jest całkiem sporo, podobnie jak publikowanych z tamtego okresu wspomnień. Nic dziwnego, w świadomości wielu narodów wojna wyryła ślad na wieki. Po okresie walki z okupantem wydawałoby się, że świat idzie w dobrą stronę, ale Europa została podzielona żelazną kurtyną, za którą znalazła się Polska… Tysiące naszych rodaków walczących na […]